OVER ONS


Wie zijn wij eigenlijk en waarom doen we dit?

Wij zijn de Dutch Polar Bears, sinds kort een stichting, De basis van The Dutch Polar Bears (voorheen The Dutch Bears) zijn een groep jongeren die een grote eerbied en interesse hebben voor de Tweede Wereldoorlog en haar veteranen.  Wat in 2016 begon als een groepje scholieren die voor een profielwerkstuk Roosendalers interviewde over de oorlog, is anno 2022 uitgegroeid tot een enthousiaste en gemotiveerde groep jonge mensen, genaamd The Dutch Polar Bears. De reden voor de voortzetting van onze groep na de middelbare school? Wij merkten dat er steeds minder aandacht en interesse is voor wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal gebeurd is, met name onder jongeren. Aangezien de bevrijders hun leven op het spel hebben gezet voor de vrijheid die wij nu voor vanzelfsprekend houden, vonden wij dat de verhalen die op het punt stonden verloren te gaan, gevonden en bewaard moesten worden. In 2019 merkten we, mede door onze studies, dat ons netwerk niet groot genoeg was en het aantal activiteiten afnam. Gelukkig werden we voor onze eerdere activiteiten in 2019 onderscheiden met de jongerenroos van de Gemeente Roosendaal. Een onderscheiding voor Jongeren die Roosendaal op een bijzondere wijze op de kaart hebben gezet. De voordracht: 

"Zij hebben zich op bijzondere wijze ingezet om de verhalen van de Tweede Wereldoorlog niet verloren te laten gaan, door onder andere enkele jaren geleden een gedeelte van de route van de Engelse bevrijders van Roosendaal te lopen en afgelopen jaar een gedeelte van de route van de Canadese bevrijders van Bergen op Zoom. Zij hebben alles op film vastgelegd en daarbij ook diverse mensen geïnterviewd. Ze gaan verder naar herdenkingen en leveren daar, zoals bij de Jongerenherdenking Roosendaal ook jullie bijdrage aan. Nu zijn er zelfs ideeën om in Canada lezingen te houden over de documentaire die zij in Bergen op Zoom hebben gemaakt."

Het dagelijks bestuur van Stichting The Dutch Polar Bears bestaat uit voorzitter Daan Breugelmans, secretaris Lars de Graaf, penningmeester Job Elshout. (en Media-expert Kim Witteveen).

Eind 2019 en begin 2020 sloten Andre van Roomen en Johan Pieters aan. Beiden beschikken over een groot netwerk en omdat ze "oudere" jongeren zijn hebben ze een hoop ervaring die ze graag met ons delen. Zij zijn tevens bestuurslid en ondersteunen in de breedte.


Met onze eerste documentaire over de ‘Polar Bears’ (de bevrijders van Roosendaal), probeerden wij de jeugd, maar ook zeker de volwassenen, inkijk te geven in de fantastische verhalen en gebeurtenissen rondom de 49th West Riding Infantry Division. Voor deze documentaire zijn wij onder andere naar België gegaan, waar wij de Polar Bears voor het eerst tegen zijn gekomen in Mol. In de voetsporen van deze divisie zijn wij naar Turnhout gelopen, om daarna ook Rijckevorsel, Wuustwezel en uiteindelijk Roosendaal te bezoeken. De weg, die wij overigens helemaal te voet hebben afgelegd, heeft ons langs diverse slagvelden en kleinere dorpjes gebracht. Hier hebben wij stil gestaan bij monumenten en oorlogsgraven, maar ook de veldslagen in deze omgeving zijn nader bekeken. Bovendien hebben de nog levende ooggetuigen ons hun verhaal verteld.


Twee jaar later, in mei 2019, zijn wij opnieuw op pad gegaan. Deze keer volgden wij niet een Britse, maar een Canadese divisie: The 4th Canadian Armoured. Deze divisie bevrijdde op 27 oktober 1944 Bergen op Zoom, wat een cruciale overwinning voor de Geallieerden in de Slag om de Schelde betekende. Met alle lessen die wij geleerd hadden tijdens de eerste documentaire in het achterhoofd en gebruik makende van ons gegroeide netwerk, konden onze ambitieuze plannen voor deze documentaire uitgevoerd worden, wat resulteerde in een eindproduct dat zowel de verhalen van de bevrijders als ook van de burgers laat zien.


Op dit moment zijn wij bezig met het verder professionaliseren van onze groep. Dit houdt met name in dat de groep The Dutch Polar Bears een stichting geworden is. In die hoedanigheid willen wij ons verder in de toekomst gaan inzetten om verschillende personen, groepen en instanties samen te brengen die allen als doel hebben om de verhalen van de oorlog en de bevrijding in leven te houden. Om ook de jeugd beter te kunnen bereiken, zijn wij bezig om, in samenwerking met lokale experts, voorlichtingen op scholen te organiseren. Daarnaast proberen wij ook een Roosendaalse Polar Bear genaamd Stanley Simpson op te sporen door middel van interviews en archiefonderzoek. Deze zoektocht is te volgen als podcast, maar ook als losse afleveringen op YouTube en deze website.


Ondertussen zijn we sinds 2020 verantwoordelijk voor al heel veel activiteiten, eigenlijk al heel veel om op te noemen.

De bevrijdingsrit op laatste zaterdag van oktober, educatie op de lagere school, aftrap Netflix film Slag om de Schelde, medewerking aan de musical Oorlogswinter in Fijnaart, de zoektocht naar Stanley Simpson, onze ondersteuning monument Halifax crash in Rucphen, Lichtjes op de graven Roosendaal, de crowdfunding voor het In Memoriam bord in Nispen, op verzoek bijwonen herdenkingen, vriendschapsbanden met veteranen en hun nabestaanden enz. enz. Verder maken we podcasts, youtube fimpjes en doen onderzoek.